Kençek Señir

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kençek Señir veya Kençek Senğir, (Arapça: كنجك سنكر) Kaşgarlı Mahmud'un Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divân-ı Lügati't-Türk'te Talas yanında Kıpçak sınırı olan şehrin adıdır.

Hakaniye Türkçesinde; Kençek (كنجاك) "türklerden bir bölük"[1] ve senğir (ينكر) "dağ çıkıntısı"[2] anlamındadır.

"Kençek Señ[3] ir - Tarāz yakınında bir kasabanın adıdır. Bu Kıpçak sınırındadır".[4] Bunu da Talas'ın kuzeyinde ve belki Çiğil kalesinin yakınında tahmin edilir. Bu iki sınır kasabası Talas vadisini kuzeye karşı koruyan iki kale olacaktır. Birinin karşısından Oğuzların çekildiğini, ikincisinin karşısında Kıpçakların bulunduğu öğreniyoruz. Demek ki bunlar Karahanlıların eskiden Oğuzlara, şimdi Kıpçaklara karşı iki savunma noktasıdır.

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ TDK Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı[ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ TDK Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı[ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ ñ, eski yazımızda sağır kef diye adlandırılan ve genizden gelen harf biçiminde yazılırdı.
  4. ^ Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 399.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]