Tiyatro terimleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bir tiyatro gösterisinden görüntü (Moskova Maly Tiyatrosu'nda Bir Evlenme Teklifi adlı tiyatro oyunu)
1935 tarihli bir tiyatro oyununa ait fotoğraf, Amerika Birleşik Devletleri
Türk tiyatro yazarlarından Haldun Taner
İspanyol oyun yazarlarından, Federico García Lorca, 1932
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İrlandalı oyun yazarı Bernard Shaw

Bu sayfada tiyatro terimleri listelenmiştir.

Terim Neyi ifade eder
Adaptasyon Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ve eklemeler ile yeniden düzenlemek veya çevirmek
Aktör Erkek tiyatro sanatçısı.
Aktris Kadın tiyatro sanatçısı.
Bale Dans ve ritmik hareketlerle anlatılan müzikli ve sözsüz olan gösteri türü.
Dekor Tiyatro eserine göre sahneyi düzenlemek için gerekli olan nesnelerin genel adı.
Diyalog Oyun, roman, tiyatro gibi türlerde iki veya daha fazla kişinin konuşması.
Doğaçlama Oyuncuların konuya bağlı olup, metne bağlı kalmaması, içinden geldiği gibi konuşması, emprovizasyon.
Dram Hayatın hem acılı hem de gülünç yanlarının bir arada verildiği oyun.
Dramatize etmek Bir edebî eseri radyo, televizyon veya bir sahne oyunu biçimine getirmek.
Dublaj Yabancı dilde yazılmış bir eserin yerli dile çevrilmesi ve uyarlanması.
Dublör Tiyatro ve sinemada yedek rol oyuncusu.
Entrik unsur Yazılan eserin, okuyucuda merak uyandıracak şekilde olması.
Epizot Yunan trajedisinin ögelerini oluşturan diyaloglardan herhangi biri.
Fars Basit hareketli komedi örgüsü.
Fasıl Bölüm veya perde.
Feeri Doğaüstü olayların ve kişilerin dekorlar arasında gösterilmesi.
Figüran Oyunun bir sahnesini doldurmak için kullanılan, sadece görüntü amaçlı, konuşmayan veya birkaç kelime konuşan kişi veyahut kişiler.
Fuaye Tiyatro aralarında oyuncuların ve seyircinin dinlenmesi için hazırlanmış yer.
Jest Oyuncuların el, kol, ayak ve beden hareketleri.
Kabare Güncel konuların eleştirel biçimde sahnelenmesi.
Kanto Tiyatro oyunlarından önce kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ettiği yer.
Komedya Toplumun ve insanların gülünç yanlarını ortaya konmak için yazılan eserler.
Kondüvit Rol sırası gelen kişilere sahneye çıkmalarını anımsatan kişi.
Koro Kadın ve erkeklerden oluşan şarkıcı grubu
Kostüm Rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.
Kulis Tiyatro sahnesinin arkasında bulunan kısım, sahne arkası.
Kurgu Belirli şeylerin veya parçaların bir araya getirilmesi.
Meddah Taklitler yaparak hikâyeler anlatan kişi.
Melodram Gerilimi yüksek, hüzünlü, korkunç ve duygusal oyun.
Mimik Oyuncuların kaş, göz, ağız, yüz hareketleri.
Mizansen Bir tiyatro eserinin sahneye konması.
Monolog Oyundaki bir kişinin kendi kendine yaptığı konuşma.
Muhavere Konuşma, kahramanların oyundaki konuşmaları.
Opera Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlar.
Operet Eğlenceli konular üzerine yazılmış yapıt.
Orta oyunu Halk arasında sahne, dekor, perde vb. kullanmadan oynanan oyun.
Pandomim Jest ve mimiklerle oynanan sözsüz oyun.
Perde Oyunun bölümlerinden her biri.
Piyes Okunmaktan ziyade genellikle sahnelenmek üzere yazılmış, karakterler arasındaki diyaloglardan ve tasvirlerden oluşan tiyatro eseri
Reji Oyunun yönetilmesinden sorumlu kişi veya kişiler.
Rejisör Oyundaki rolleri dağıtan, oyunu düzenleyen kişi veya yönetmen.
Replik Oyuncuların birbirine söylediği sözlerden her biri.
Revü Oyundan önce gösterilen müzikli ve danslı oyun.
Rol Oyuncuların metinlerdeki karakterleri sahnede canlandırması.
Sahne Oyunların oynandığı yer.
Senaryo Oynanacak oyunun metni, kurgusu.
Skeç Karakter sayısı az, yalın, mizahi içeriğe sahip kısa oyun.
Suflör Oyunlarda, gerek duyulursa oyunculara sözleri fısıldayan yardımcı kişi.
Temaşa Tiyatro, oyun, temsil, piyes vb.
Temsil Oyunu sahnede oynamak.
Tirat Oyuncuların sahnede birbirine söylediği uzun sözler, oyuncunun uzun ve kesintisiz konuşması.
Tragedya Duyguları yaşatmak ve hissetirmek için acıma ve korku duyguları üzerine yazılmış tiyatro eseri, trajedi.
Tuluat Yazılı metne dayanmayan, kurgulanmamış tiyatro eseri, bir nevi doğaçlama.
Vodvil Hareketli ve eğlenceli konulara dayanan hafif güldürü.