Vurgu (dilbilim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Vurgu; dil biliminde, bazı hecelere veya sözcüklere daha fazla önem yüklemektir. Sözlü anlatımlarda vurgulanan hece ya da sözcük diğerlerinden farklı tonlanır.

Türkçede Vurgu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Vurgunun konumu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Cins isimlerde vurgu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Çoğu cins isimde vurgu son hecede olur:

 • Okul, Ka, Ödev, Örümcek, Mücadele

Bazı yabancı kelimeler, bu kurala istisnadır:

 • Abluka, Penaltı, Lokanta, Tarhana

Ancak çoğu yabancı kelime, istisna değildir:

 • Kitap, İstasyon, Fotokopi, Kalem

Bazı zarflar, bağlaçlar ve soru kelimeleri de bu kurala istisnadır:

 • Nerede? Nasıl? Niçin?
 • Şimdi, Sonra, Ancak, Fakat

Yer isimlerinde vurgu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Yer isimleri, "Sezer vurgusu" diye adlandırılan özel bir vurgu düzenini takip ederler.[1] Bu kurala göre sondan üçüncü hecesi kapalı (Ünsüzle biten) ve sondan ikinci hecesi açık (Ünlüyle biten) olan yer isimleri, sondan üçüncü hecesinde vurgulanırlar:

 • Marmaris, İskenderun, Sirkeci, Ankara

Diğer yer isimleri ise sondan ikinci hecelerinde vurgulanırlar:

 • İstanbul, Adana, Antalya

Bu kural, yer isimlerini cins isimlerinden ayırmamıza olanak tanır:

 • Ordu - ordu, Sirkeci - sirkeci, Mercimek - mercimek

Bu kurala da bazı istisnalar vardır:

 • Bazı yabancı asıllı yer isimleri sondan üçüncü hecesi kapalı olup sondan ikinci hecesi açık olsa da sondan ikinci hecede vurgulanırlar:
  • Afrika, İngiltere, Üsdar
 • -iye ile biten yer isimleri sondan üçüncü hecede vurgulanır:
  • Süleymaniye, Ahmediye, Sultaniye
 • -hane, -istan, -ler ve -mez ile biten yer isimleri ve birkaç istisnai yer daha; cins isimleri gibi son hecelerinde vurgulanırlar:
  • Bulgaristan, Hindistan, Macaristan
  • Kâğıthane, Gümüşhane
  • Işıklar, Söylemez
  • Anadolu
 • Vurgusu son hecede olmayan cins isimlerinden türemiş yer isimleri de türediği isimler gibi vurgulanırlar:
  • Sütce
 • Birleşik isimlerden gelen yerlerde, bileşen kelimelerin ilki vurgulanır:
  • Çanakkale, Eminönü, Sultanbeyli
 • Az sayıda düzensiz yer ismi sondan üçüncü hecede vurgulanır:
  • Rumeli, nalı, Kuleli

Kişi isimlerinde vurgu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kişi isimleri de cins isimleri gibi son hecede vurgulanır:

 • Hüseyin, Ahmet, Necati

Seslenirken cins isimleri ve özel isimlerde vurgu kayabilir:

 • Ahmet! Öğretmenim!

Bazı soy adların vurgusu son hecede değildir:

 • Erbakan, Erdoğan, İnönü, Atatürk

Çoğu ek vurgulu olduğundan son hecesi vurgulu bir kelimeye gelince vurguyu kendi üzerine çeker:

 • Karar
 • Karar
 • Kararlılık
 • Kararlılığı
 • Kararlılığından

Son hecesi vurgulu olmayan kelimeye gelen ekler ise vurguyu çekmezler:

 • Avrupa'da
 • Lokantada

Çok heceli olan şu ekler, son hecesinde vurgulu olmadığından vurgunun sonraki eklere çekilmesini engeller:

 • Bayorum
 • Gidiversene
 • Düşününce
 • Bakarak

Bazı heceli ekler ise vurgusuzdur ve bu sebeple vurgunun daha ileriye aktarılmasını engeller:

 • Bakmamalıyız
 • Annemleyim
 • Arapça
 • Benimki

Bu kural aynı zamanda -me/ma olumsuzluk ekini -me/ma fiilimsi ekinden ayırmamıza imkân tanır:

 • Gitmeyin
 • Gitme zamanı

-me/ma eki, ilk hecesi vurgulanmayan kelimelerde bile vurguyu bir önceki heceye çeker:

 • Avrupalılaşmadık

Ayrı yazılsa da ek gibi davranan de/da bağlacı ve mı/mi/mu/mü soru edatı da vurgusuzdur:

 • Sen de mi?
 • Sende mi?

Bu kural -de/da bulunma ekini de/da bağlacından ayırmamıza olanak tanır.

Ek fiiller isimlere geldiği zaman vurgusuz olurlar:

 • Sendeydim
 • Çocukmuşsunuz
 • Okulluysanız

Ek fiiller fiillere geldiği zaman da vurguyu bir önceki heceye çekerler, ancak cümle içinde fiiller çoğu zaman vurgusunu yitirdiğinden bu kural o kadar ortaya çıkmaz:

 • Gitmiştim
 • Düşündüysen

İsime gelen şahıs ekleri de aynı zamanda vurgusuzdur, bu kural da iyelik eklerini ve çoğul ekini şahıs eklerinden ayırmamıza olanak tanır:

 • O kalem benim!
 • Vazoyu kıran benim.

Birleşik kelimeler ve tamlamalar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Birleşik isimlerde ve tamlamalarda ikinci öğe vurgusunu yitirir:

 • Başbakan, Ayakkabı, Çoban salatası, Mavi kuş

Pekiştirmeli sıfatlar da ilk hecede vurgulanır

 • Dümdüz, Sapsarı, Masmavi

Fiil içeren birleşik kelimelerde ise ikinci kelime vurgulanır:

 • Hünkârbeğendi, Uyurgezer

-ma/me eki tamlamalarda ve birleşik fiillerde bile vurguyu bir önceki heceye çeker:

 • Ali iskambil oynadı.
 • Ali iskambil oynamadı.
 1. ^ Sezer (1981), s. ?.