Denkmäler der Volksrepublik China (Fujian)

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Fujian (Abk. Min), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Gutian huiyi huizhi 古田会议会址 1-18 Shanghang xian 上杭县 Stätte der Gutian-Konferenz (Dez. 1929 – Jan. 1930) (Kreis Shanghang)
Anping qiao (Wuli qiao) 安平桥(五里桥) 1-59 Jinjiang shi 晋江市 Anping-Brücke (Jinjiang)
Qingjing si 清净寺 1-87 Quanzhou shi 泉州市 Qingjing-Moschee (Quanzhou)
Hualin si dadian 华林寺大殿 2-19 Fuzhou shi 福州市 Haupthalle des Hualin-Tempels (Fuzhou)
Kaiyuan si 开元寺 2-20 Quanzhou shi 泉州市 Kaiyuan-Tempel (Quanzhou)
Zheng Chenggong mu 郑成功墓 2-60 Nan'an shi 南安市 Grab des Koxinga (Nan'an)
Lin Zeyu mu 林则徐墓 3-2 Fuzhou shi 福州市 Grab von Lin Zexu (Fuzhou)
Changting geming jiuzhi 长汀革命旧址 3-29 Changting xian 长汀县 Sitz der ehemaligen Sowjet-Regierung in Changting (Kreis Changting)
Chen Jiageng mu 陈嘉庚墓 3-38 Xiamen shi 厦门市 Grab von Tan Kah Kee (Xiamen)
Mulan bei 木兰陂 3-56 Putian shi 莆田市 Mulanbei-Reservoir (Putian)
Chongwu chengqiang 崇武城墙 3-61 Hui'an xian 惠安县 Stadtmauer von Chongwu (Hui’an)
Luoyang qiao 洛阳桥 3-68 Quanzhou shi 泉州市 Luoyang-Brücke (Quanzhou)
Taining Shangshudi jianzhuqun 泰宁尚书第建筑群 3-86 Taining xian 泰宁县 Residenz des Shangshudi in Taining (Kreis Taining)
Quanzhou Tianhou gong 泉州天后宫 3-133 Quanzhou shi 泉州市 Palast der Himmelskaiserin in Quanzhou
Shijiawen Fo ta 释迦文佛塔 3-149 Putian shi 莆田市 Sakya-Schrift-Pagode (Sakya Script Pagoda) (im Osten des Guanghua-Tempels in Putian)
Qingyuan Shan shizaoxiang 清源山石造像 3-169 Quanzhou shi 泉州市 Steinskulpturen im Qingyuan Shan („Laozi-Statue“ u. a.) (Quanzhou)
Jiurishan moya shike 九日山摩崖石刻 3-176 Nan'an shi 南安市 Steinschnitzereien im Jiurishan (Nan'an)
Qudougong Dehua yao yizhi 屈斗宫德化窑遗址 3-229 Dehua xian 德化县 Songzeitlicher Keramik-Brennofen aus Dehua (Kreis Dehua)

(s. Dehua-Porzellan (Blanc-de-Chine))

Yisilanjiao shengmu 伊斯兰教圣墓 3-250 Quanzhou shi 泉州市 Muslimischer Friedhof (Quanzhou)
Chengcun Hancheng yizhi 城村汉城遗址 4-38 Wuyishan shi 武夷山市 Ruine der Han-Stadt Chengcun (Wuyishan)
Yuanmiaoguan Sanqingdian 元妙观三清殿 4-103 Putian shi 莆田市 Sanqing-Halle des Yuanmiao-Tempels (Putian)
Qing, Baijiao Ciji gong 青、白礁慈济宫 4-104 Xiamen shi 厦门市 Qingjiao Ciji gong und Baijiao Ciji gong (Xiamen)
Dongshan Guan Di miao 东山关帝庙 4-144 Dongshan xian 东山县 Guandi-Tempel auf der Insel Dongshan (Kreis Dongshan)
Zhangzhou shipaifang 漳州石牌坊 4-145 Zhangzhou shi 漳州市 Steinerner Paifang von Zhangzhou (Zhangzhou)
Fujian tulou 福建土楼 4-172 Hua'an xian 华安县 Tulou (Fujian-„Erdgebäude“, Kreis Hua’an)
Ruiyan Mile zaoxiang 瑞岩弥勒造像 4-196 Fuqing shi 福清市 Ruiyan-Maitreya-Statue (Fuqing)
Cao'an shike 草庵石刻 4-198 Jinjiang shi 晋江市 Steinschnitzereien des Cao'an-Tempels (Mani-Skulptur) (Jinjiang)
Majiang haizhan paotai, Lieshi mu ji Zhaozhong ci 马江海战炮台、烈士墓及昭忠祠 4-203 Fuzhou shi 福州市 Majiang-Seeschlacht-Fort, Grab der Märtyrer und Zhaozhong-Ahnenhalle (23. August 1884, Chinesisch-Französischer Krieg) (Fuzhou)
Hulishan paotai 胡里山炮台 4-204 Xiamen shi 厦门市 Hulishan-Fort (Xiamen)
Wanshouyan yizhi 万寿岩遗址 5-51 Sanming shi 三明市 Wanshouyan-Stätte (Paläolithikum) (Sanming)
Tanshishan yizhi 昙石山遗址 5-52 Minhou xian 闽侯县 Tanshishan-Stätte (Neolithikum) (Kreis Minhou)
Jian yao yizhi 建窑遗址 5-53 Jianyang shi 建阳市 Stätte des Jian-Brennofens (Jianyang)
Tianzhong Wanshou ta 天中万寿塔 5-324 Xianyou xian 仙游县 Tianzhong Wanshou-Pagode (Kreis Xianyou)
Anzhenbao 安贞堡 5-325 Yong'an shi 永安市 Fort Anzhenbao (Yong’an)
Chen taiwei gong 陈太尉宫 5-326 Luoyuan xian 罗源县 Palast des taiwei-Beamten Chen (Kreis Luoyuan)
Caishi gu minju jianzhuqun 蔡氏古民居建筑群 5-327 Nan'an shi 南安市 Alte Residenz der Familie Cai (Nan'an)
Quanzhou fu Wenmiao 泉州府文庙 5-328 Quanzhou shi 泉州市 Konfuzianischer Tempel der Präfektur Quanzhou (Quanzhou)
Baoshan si dadian 宝山寺大殿 5-329 Shunchang xian 顺昌县 Große Halle des Baoshan-Tempels (Kreis Shunchang)
Chongmiao Baosheng Jianlao ta 崇妙保圣坚牢塔 5-330 Fuzhou shi 福州市 Chongmiao Baosheng Jianlao Pagode (Fuzhou)
Zhangzhou fu Wenmiao Dachengdian 漳州府文庙大成殿 5-331 Zhangzhou shi 漳州市 Haupthalle des Konfuzianischen Tempels der Präfektur Zhangzhou (Zhangzhou)
Jiangdong qiao 江东桥 5-332 Zhangzhou shi 漳州市 Jiangdong-Brücke (Zhangzhou)
Zhaojiabao – Yi'anbao 赵家堡—诒安堡 5-333 Zhangpu xian 漳浦县 Zhaojiabao und Yi'anbao (Kreis Zhangpu)
Gu Shan moya shike 鼓山摩崖石刻 5-453 Fuzhou shi 福州市 Felsschnitzereien des Gu Shan („Trommelberg“) (Fuzhou)
Fujian Chuanzheng zhujian 福建船政建筑 5-491 Fuzhou shi 福州市 Fujian-Chuanzheng-Gebäude (Fuzhou)
Sibao shufang jianzhu 四堡书坊建筑 5-515 Liancheng xian 连城县 Sibao-Buchhandlung-Gebäude (Kreis Liancheng)
Beiyuan yubei yizhi 北苑御焙遗址 6-95 Jian'ou shi 建瓯市 Beiyuan-Yubei-Stätte (Beiyuan-Tributsteegarten) (Jian’ou)
Cizao yao zhi 磁灶窑址 6-96 Jinjiang shi 晋江市 Cizao-Brennofen (Jinjiang)
Dejimen yizhi 德济门遗址 6-97 Quanzhou shi 泉州市 Dejimen-Stätte (Quanzhou)
Nansheng yao zhi 南胜窑址 6-98 Pinghe Stätte des Nansheng-Brennofens (Kreis Pinghe)
Wuyishan yamuqun 武夷山崖墓群 6-253 Wuyishan shi 武夷山市 Wuyishan-Felsgräber (Wuyishan)
Zhu Xi mu 朱熹墓 6-254 Jianyang shi 建阳市 Grab von Zhu Xi (Jianyang)
Zhenhai di 镇海堤 6-578 Putian shi 莆田市 Zhenhai-Deich (Putian)
Mingshanshi 名山室 6-579 Yongtai xian 永泰县 Daoistische Mingshanshi-Stätte (Kreis Yongtai)
Quanzhou gang gu jianzhu 泉州港古建筑 6-580 Quanzhou shi 泉州市 Alte Architektur im Hafen von Quanzhou (Quanzhou)
Shengshou baota 圣寿宝塔 6-581 Changle shi 长乐市 Shengshou-Pagode (Changle)
Wuchen ta 无尘塔 6-582 Xianyou xian 仙游县 Wuchen-Pagode (Kreis Xianyou)
Sanfangqixiang he Zhuzifang jianzhuqun 三坊七巷和朱紫坊建筑群 6-583 Fuzhou shi 福州市 Architektur von Sanfangqixiang und Zhuzifang (Fuzhou)
Peitiancun gu jianzhuqun 培田村古建筑群 6-584 Liancheng xian 连城县 Alte Architektur des Dorfes Peitian (Kreis Liancheng)
Nanshan gong 南山宫 6-585 Hua'an xian 华安县 Nanshan-Palast (Kreis Hua’an)
Xipo Tianhou gong 西陂天后宫 6-586 Yongding xian 永定县 Xipo Tianhou Palast (Kreis Yongding)
Shifeng si 狮峰寺 6-587 Fu'an shi 福安市 Shifeng-Tempel (Fu’an)
Zhangzhou Linshi zong ci 漳州林氏宗祠 6-588 Zhangzhou shi 漳州市 Ahnenschrein der Familie Lin in Zhangzhou (Zhangzhou)
Zhangpu Wenmiao Dacheng dian 漳浦文庙大成殿 6-589 Zhangpu xian 漳浦县 Haupthalle des Konfuzianischen Tempels von Zhangpu (Kreis Zhangpu)
Baoyan si dadian 宝严寺大殿 6-590 Shaowu shi 邵武市 Haupthalle des Baoyan-Tempels (Shaowu)
Chendai Dingshi zongci 陈埭丁氏宗祠 6-591 Jinjiang shi 晋江市 Ahnenschrein der Familie Ding in Chendai (Hui-Chinesen) (Jinjiang)
Zhengshun miao 正顺庙 6-592 Sanming shi 三明市 Zhengshun-Tempel (Südliche Song-Dynastie) (Sanming)
Min dongbei langqiao 闽东北廊桥 6-593 Pingnan xian 屏南县 Korridor-Brücken von Nordost-Fujian (Kreis Pingnan)
Anxi wenmiao 安溪文庙 6-594 Anxi xian 安溪县 Konfuzianischer Tempel von Anxi (Kreis Anxi)
Deyuan tang 德远堂 6-595 Nanjing xian 南靖县 Deyuan-Halle (Nanjing (Zhangzhou))
Shi Lang zhai, ci he mu 施琅宅、祠和墓 6-596 Jinjiang shi 晋江市 Shi-Lang-Residenz, Ahnentempel und Grab (Jinjiang)
Mazu miao 妈祖庙 6-597 Putian shi 莆田市 Mazu-Tempel (Putian)
Linshi yizhuang 林氏义庄 6-598 Longhai shi 龙海市 Yizhuang der Lin-Familie (Longhai)
Fuzhou wenmiao 福州文庙 6-599 Fuzhou shi 福州市 Konfuzianischer Tempel von Fuzhou (Fuzhou)
Jian'ou Dongyue miao 建瓯东岳庙 6-600 Jian'ou shi 建瓯市 Dongyue-Tempel von Jian'ou (Jian’ou)
Qiyun dong zaoxiang 栖云洞造像 6-826 Luoyuan xian 罗源县 Statuen der Qiyun-Höhle (Kreis Luoyuan)
Xianying gong nisu 显应宫泥塑 6-827 Changle 长乐市 Tonskulpturen des Xianying-Palastes (Changle)
Lingji gong bei 灵济宫碑 6-828 Minhou xian 闽侯县 Lingjigong-Steintafel (Ming-Dynastie) (Kreis Minhou)
Chen Huacheng mu 陈化成墓 6-962 Xiamen shi 厦门市 Grab von Chen Huacheng (Xiamen)
Gulangyu jindai jianzhuqun 鼓浪屿近代建筑群 6-963 Xiamen shi 厦门市 neuzeitliche Architektur von Gulangyu (Xiamen)
Yan Fu guju he mu 严复故居和墓 6-964 Fuzhou shi 福州市 Wohnsitz und Grab von Yan Fu (Fuzhou)
Tianyi zongju jiuzhi 天一总局旧址 6-965 Longhai shi 龙海市 Tianyi-Postbüro-Stätte (Guo Youpin) (Longhai)
Jimei xuecun he Xiamen daxue zaoqi jianzhu 集美学村和厦门大学早期建筑 6-966 Xiamen shi 厦门市 Frühe Gebäude des Jimei-Schuldorfs und der Xiamen-Universität (Tan Kah Kee)
Xiamen poyu douzheng jiuzhi 厦门破狱斗争旧址 6-967 Xiamen shi 厦门市 Stätte des Gefängnis-Kampfes von Xiamen (Siming, 25. Mai 1930) (Xiamen)
Jianning hong yi fangmianjun lingdao jiguan jiuzhi

建宁红一方面军领导机关旧址

6-968 Jianning xian 建宁县 Stätte des Führungsapparats der Ersten Frontarmee der Roten Armee in Jianning (1931–1933, Zweiter Einkreisungsfeldzug gegen den Jiangxi-Sowjet) (Kreis Jianning)
Zhongguo Gong-Nong Hongjun donglu jun lingdao jiguan jiuzhi

中国工农红军东路军领导机关旧址

6-969 Zhangzhou shi 漳州市 Stätte des Führungsapparats der Östlichen Marscharmee der Chinesischen Roten Armee der Arbeiter und Bauern (Zhangzhou)
Commons: Major National Historical and Cultural Sites in Fujian – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  • 全国重点文物保护单位 (Memento vom 15. März 2010 im Internet Archive) (chinesisch)