Volt

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Volt, elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvvet birimi de volttur. Bir ohm'luk bir direnç üzerinden, bir amper'lik elektrik akımı geçmesi halinde direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volttur.

Volt (V), elektrik potansiyel farkı veya elektrik gerilim birimi olarak kullanılır. Volt, bir elektrik devresindeki bir noktanın diğer noktaya göre potansiyel farkını ifade eder.

Volt, bir elektrik devresindeki elektriksel bir güç kaynağından, genellikle bir pilden veya bir prizden, bir elektrik devresindeki diğer bileşenlere akan elektrik akımının miktarını ölçmek için kullanılır.

Volt ölçümü, bir voltmetre kullanılarak gerçekleştirilir. Voltmetre, bir elektrik devresindeki voltajı ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir. Voltmetreler, analog veya dijital olarak mevcuttur ve devredeki voltajın DC (doğru akım) veya AC (alternatif akım) olmasına bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir.

Bir volt, bir amper akımın bir ohm dirençle karşılaştığı zaman ürettiği bir güç birimi olarak da ifade edilebilir. Bu, Ohm Yasası olarak bilinir ve aşağıdaki şekilde ifade edilir:

V = I * R

Burada, V: Voltaj (volt) I: Akım (amper) R: Direnç (ohm)

Örneğin, bir devrenin direnci 10 ohm ve devreden geçen akım 2 amper ise, voltaj aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

V = I * R = 2 A * 10 Ω = 20 V

Bu devre için, voltaj 20 volt veya 20 V olarak ifade edilir.

İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde elektromotif kuvvet birimi olan volt'u Alessandro Volta'nın ismine izafeten kabul ederek kullanmaya başlamıştır.

Gerilim= Enerji / Yük = Elekrik gücü / Akım

U= E/Q = P / I

Birim olarak;

volt (V) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 V dV desivolt 101 V daV dekavolt
10−2 V cV santivolt 102 V hV hektovolt
10−3 V mV milivolt 103 V kV kilovolt
10−6 V µV mikrovolt 106 V MV megavolt
10−9 V nV nanovolt 109 V GV gigavolt
10−12 V pV pikovolt 1012 V TV teravolt
10−15 V fV femtovolt 1015 V PV petavolt
10−18 V aV attovolt 1018 V EV egzavolt
10−21 V zV zeptovolt 1021 V ZV zettavolt
10−24 V yV yoktovolt 1024 V YV yottavolt
10−27 V rV rontovolt 1027 V RV ronnavolt
10−30 V qV quectovolt 1030 V QV quettavolt