Kunrei-shiki

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kunrei-shiki (Japonca訓令式ローマ字, romanizeKunrei-shiki rōmaji), Japoncanın Latin alfabesine dönüştürmek için Japonya Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bir romanizasyon sistemidir. Adı, sistemin kendisinde Kunreisiki rômazi olarak verilmiştir.

Kunrei-shiki, modern standart Japonca için değiştirilmiş eski Nihon-shiki romanizasyonuna dayanmaktadır. Örneğin, Nihon-shiki'de romanlaştırılmış kanadukai olan かなづかい kelimesi, standart modern Japoncada kanazukai olarak telaffuz edilir ve Kunrei-shiki'de bu şekilde romanize edilmiştir. Sistem, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Hepburn romanizasyon sistemiyle rekabet etti.[1]

Kullanım[değiştir | kaynağı değiştir]

Kana hecelerinin Kunrei-shiki okunuşları[değiştir | kaynağı değiştir]

gojūon yōon
あ ア a い イ i う ウ u え エ e お オ o (ya) (yu) (yo)
か カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ ko きゃ キャ kya きゅ キュ kyu きょ キョ kyo
さ サ sa し シ si す ス su せ セ se そ ソ so しゃ シャ sya しゅ シュ syu しょ ショ syo
た タ ta ち チ ti つ ツ tu て テ te と ト to ちゃ チャ tya ちゅ チュ tyu ちょ チョ tyo
な ナ na に ニ ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ no にゃ ニャ nya にゅ ニュ nyu にょ ニョ nyo
は ハ ha ひ ヒ hi ふ フ hu へ ヘ he ほ ホ ho ひゃ ヒャ hya ひゅ ヒュ hyu ひょ ヒョ hyo
ま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ mo みゃ ミャ mya みゅ ミュ myu みょ ミョ myo
や ヤ ya (i) ゆ ユ yu (e) よ ヨ yo
ら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ ro りゃ リャ rya りゅ リュ ryu りょ リョ ryo
わ ワ wa ゐ ヰ i (u) ゑ ヱ e を ヲ o
ん ン n
Dakuten
が ガ ga ぎ ギ gi ぐ グ gu げ ゲ ge ご ゴ go ぎゃ ギャ gya ぎゅ ギュ gyu ぎょ ギョ gyo
ざ ザ za じ ジ zi ず ズ zu ぜ ゼ ze ぞ ゾ zo じゃ ジャ zya じゅ ジュ zyu じょ ジョ zyo
だ ダ da ぢ ヂ zi づ ヅ zu で デ de ど ド do ぢゃ ヂャ zya ぢゅ ヂュ zyu ぢょ ヂョ zyo
ば バ ba び ビ bi ぶ ブ bu べ ベ be ぼ ボ bo びゃ ビャ bya びゅ ビュ byu びょ ビョ byo
ぱ パ pa ぴ ピ pi ぷ プ pu ぺ ペ pe ぽ ポ po ぴゃ ピャ pya ぴゅ ピュ pyu ぴょ ピョ pyo
  • Kırmızı yazılan heceler artık kullanımdan kaldırılmıştır.
  • He (へ) edat olarak kullanıldığında he değil e olarak yazılır (Nihon-shiki'deki gibi).
  • Ha (は) edat olarak kullanıldığında ha olarak değil wa olarak yazılır.
  • wo (を/ヲ) yalnızca o yazan bir parçacık olarak kullanılır.
  • Uzun ünlüler inceltme işaretli bir aksanla gösterilir: uzun o, ô olarak yazılır.
  • Bir morfem sınırıyla ayrılan ünlüler, uzun ünlü olarak kabul edilmez. Örneğin, おもう (思う) omô değil, omou olarak yazılır.
  • Hece n (ん) ünlülerden önce n' ve y olarak, ünsüzlerden önce ve kelime sonunda n olarak yazılır.
  • İkiz ünsüzler her zaman sokuon'dan (っ) sonra ünsüzün ikiye katlanmasıyla işaretlenir.
  • Bir cümlenin ilk harfi ve tüm özel isimler büyük harfle yazılır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Unger, John Marshall (1996). Literacy and Script Reform in Occupation Japan: Reading between the Lines. Oxford University Press. s. 78. ISBN 978-0-19-535638-0. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]