Nihon-shiki

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Nihon-shiki (Japonca日本式ローマ字, romanizeNihon-shiki rōmaji), Japoncanın Latin alfabesine dönüştürmek için hazırlanan bir romanizasyon sistemidir. Japonca için başlıca romanizasyon sistemleri arasında en düzenli olanıdır ve kana yazı sistemiyle neredeyse bire bir ilişkisi bulunmaktadır.

Kullanım[değiştir | kaynağı değiştir]

gojūon yōon
あ/ア a い/イ i う/ウ u え/エ e お/オ o (ya) (yu) (yo)
か/カ ka き/キ ki く/ク ku け/ケ ke こ/コ ko きゃ/キャ kya きゅ/キュ kyu きょ/キョ kyo
さ/サ sa し/シ si す/ス su せ/セ se そ/ソ so しゃ/シャ sya しゅ/シュ syu しょ/ショ syo
た/タ ta ち/チ ti つ/ツ tu て/テ te と/ト to ちゃ/チャ tya ちゅ/チュ tyu ちょ/チョ tyo
な/ナ na に/ニ ni ぬ/ヌ nu ね/ネ ne の/ノ no にゃ/ニャ nya にゅ/ニュ nyu にょ/ニョ nyo
は/ハ ha ひ/ヒ hi ふ/フ hu へ/ヘ he ほ/ホ ho ひゃ/ヒャ hya ひゅ/ヒュ hyu ひょ/ヒョ hyo
ま/マ ma み/ミ mi む/ム mu め/メ me も/モ mo みゃ/ミャ mya みゅ/ミュ myu みょ/ミョ myo
や/ヤ ya ゆ/ユ yu よ/ヨ yo
ら/ラ ra り/リ ri る/ル ru れ/レ re ろ/ロ ro りゃ/リャ rya りゅ/リュ ryu りょ/リョ ryo
わ/ワ wa ゐ/ヰ wi ゑ/ヱ we を/ヲ wo
ん/ン n
Dakuten
が/ガ ga ぎ/ギ gi ぐ/グ gu げ/ゲ ge ご/ゴ go ぎゃ/ギャ gya ぎゅ/ギュ gyu ぎょ/ギョ gyo
ざ/ザ za じ/ジ zi ず/ズ zu ぜ/ゼ ze ぞ/ゾ zo じゃ/ジャ zya じゅ/ジュ zyu じょ/ジョ zyo
だ/ダ da ぢ/ヂ di づ/ヅ du で/デ de ど/ド do ぢゃ/ヂャ dya ぢゅ/ヂュ dyu ぢょ/ヂョ dyo
ば/バ ba び/ビ bi ぶ/ブ bu べ/ベ be ぼ/ボ bo びゃ/ビャ bya びゅ/ビュ byu びょ/ビョ byo
ぱ/パ pa ぴ/ピ pi ぷ/プ pu ぺ/ペ pe ぽ/ポ po ぴゃ/ピャ pya ぴゅ/ピュ pyu ぴょ/ピョ pyo
くゎ/クヮ kwa
ぐゎ/グヮ gwa
  • Kırmızı yazılan heceler artık kullanımdan kaldırılmıştır.
  • He へ edat olarak kullanıldığında bile e olarak değil he olarak yazılır (Kunrei-shiki/Hepburn).
  • Ha は edat olarak kullanıldığında bile wa olarak değil ha olarak yazılır.
  • Wo を edat olarak kullanıldığında bile o değil wo olarak yazılır.
  • Uzun ünlüler inceltme işaretli bir aksanla gösterilir: makron kullanan Hepburn'ün aksine uzun o ô ile yazılır.
  • Hece n ん ünsüzlerden önce n, ünlülerden önce n' ve y olarak yazılır.
  • İkiz ünsüzler her zaman sokuon'dan (っ) sonra ünsüzün ikiye katlanmasıyla işaretlenir.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]